Hoofdstuk 2
De Deellichamen verzamelen zich


Op dat moment, begonnen de deellichamen van Ksitigarbha Bodhisattva zich te verzamelen in het paleis van de Trayastrimsha Hemel vanaf biljoenen onbeschrijfelijke, onvoorstelbare, onmeetbare, onuitsprekelijke, grenzeloze asamkhyeya's van werelden. Ze kwamen vanaf plekken waar er hellen te vinden zijn.

Dankzij de spirituele krachten van de Tathagata, kwam elk van hen vanuit zijn eigen richting en werd vergezeld door duizenden biljoenen nayuta's van diegene die verlossing hadden verkregen van het pad van karma. Allen brachten wierook en bloemen mee als offering tot de Boeddha.

Die groepen die kwamen waren onomkeerbaar van Anuttarasamyaksambodhi omdat ze opgeleid en getransformeerd zijn door Ksitigarbha Bodhisattva.

Voor lange eeuwigheden hebben ze in geboorte en sterven gedwaald, ondergingen ellende binnenin de zes paden zonder zelfs ook maar een tijdelijke pauze. Nu hebben ze verschillende niveaus van Sagenschap bereikt, dankzij het grote mededogen en diepgaande geloften van Ksitigarbha Bodhisattva.

Ze voelde zich opgetogen bij hun aankomst in de Trayastrimsha Hemel en staarde naar de Tathagata, hun ogen verlieten hem voor geen enkele seconde.

Op dat moment, strekte de Bhagavan zijn goudkleurige arm uit en aaide de kruinen van al de deellichamen van Ksitigarbha Bodhisattva Mahasattva die zich verzameld hadden vanaf biljoenen onbeschrijfelijke, onvoorstelbare, onmeetbare, onuitsprekelijke, grenzeloze asamkhyeya's van werelden, en zei, "Ik onderwijs en transformeer halsstarrige wezens zoals dezen in de slechte werelden van de vijf troebelheden, om ervoor te zorgen dat hun bewustzijnen worden gereguleerd en getemd zodat ze het onjuiste afzweren en terugkeren naar het juiste. Maar een of twee van de tien blijven zich vastklampen aan hun slechte gewoontes. Voor hen verdeel ik mijzelf nog eens in duizenden biljoenen lichamen en gebruik talrijke aanvullende behulpzame middelen. Diegene met scherpe wortels zullen luisteren en onmiddellijk geloven. Diegene met goede beloningen zullen reageren op aansporingen en ernaar streven om te slagen. Diegene die vertroebeld en stompzinnig zijn zullen alleen terugkeren nadat ze voor een hele lange tijd zijn onderwezen. Diegene waarvan het karma aanzienlijk is zullen falen om ook maar enig respect te tonen.

"Mijn deellichamen brengen over en bevrijden al deze verschillende soorten wezens. Ik kan verschijnen in een mannelijk lichaam. Ik kan verschijnen in een vrouwelijk lichaam. Ik kan verschijnen in het lichaam van een god of een draak. Ik kan verschijnen in het lichaam van een spirit of een geest. Ik kan verschijnen als een berg, een bos, een beek, een bron, een rivier, een meer, een reservoir of als een put om mensen van dienst te zijn. Ik gebruik al deze manieren om wezens te redden. Ik kan verschijnen in het lichaam van God Shakra. Ik kan verschijnen in het lichaam van Heerser Brahma. Ik kan verschijnen in het lichaam van een Wieldraaiende Koning. Ik kan verschijnen in het lichaam van een leek. Ik kan verschijnen in het lichaam van een staatshoofd. Ik kan verschijnen in het lichaam van een eerste minister. Ik kan verschijnen in het lichaam van een ambtenaar. Ik kan verschijnen in het lichaam van een Bhikshu, een Bhikshuni, een Upasaka, een Upasika, enzovoorts tot aan het lichaam van een Shravaka, een Arhat, een Pratyekaboeddha of een Bodhisattva om wezens te onderwijzen en te redden. Het is niet zo dat ik alleen maar tot hen verschijn in het lichaam van een Boeddha.

"Denk na over hoe ik heb gezwoegd gedurende opeenvolgende eeuwigheden en hoe ik intens ellende onderging om koppige wezens over te brengen en te bevrijden die weerstand bieden om onderwezen te worden en die ellende blijven ondergaan voor hun overtredingen. Diegene die nog niet zijn bedwongen ondergaan vergeldingen in overeenstemming met hun karma. Als ze in de slechte bestemmingen vallen en zijn verschrikkelijke ellende aan het ondergaan, dan moet je terugdenken aan de gewichtigheid van deze toevertrouwing die ik nu tot jou aan het maken ben hier in het paleis van de Trayastrimsha Hemel. Vind manieren om alle wezens van de Sahawereld te bevrijden vanaf nu tot het moment wanneer Maitreya in de wereld komt. Help hen om ellende voor eeuwig te ontsnappen, Boeddha's te ontmoeten en om voorspellingen te ontvangen."

Op dat moment, smolten al de deellichamen van Ksitigarbha Bodhisattva zich samen die vanaf al deze werelden waren gekomen tot een enkele vorm. Toen huilde hij en zei tot de Boeddha, "Gedurende lange eeuwigheden heb ik de begeleiding van de Boeddha ontvangen en heb daarvan onvoorstelbare spirituele krachten en grote wijsheid ontwikkeld. Mijn deellichamen vullen zoveel werelden als de zandkorrels in miljoenen biljoenen Ganges Rivieren. In elk van deze werelden, transformeer ik mijzelf in miljoenen biljoenen lichamen. Elk lichaam bevrijdt miljoenen biljoenen mensen, door hen te helpen om respectvol terug te keren tot het Drievoudige Juweel, om geboorte en sterven voor eeuwig te ontsnappen en om de gelukzaligheid van Nirvana te bereiken. Zelfs als hun goede daden binnen de Boeddhadharma zo klein zijn als een haarspriet, een waterdruppel, een zandkorrel, een stofkorrel of het topje van een haar, zal ik hen geleidelijk overbrengen, ze bevrijden en ze helpen om groot voordeel te verkrijgen. Ik hoop alleen maar dat de Bhagavan zich geen zorgen zal maken om de wezens van de toekomst die slecht karma hebben."

Op deze wijze sprak hij drie keer tot de Boeddha, "Ik hoop alleen maar dat de Bhagavan zich geen zorgen zal maken om de wezens van de toekomst die slecht karma hebben."

Op dat moment, prees de Boeddha Ksitigarbha Bodhisattva en zei, "Uitstekend! Uitstekend! Ik zal jou bij dit werk helpen dat jij zo graag onderneemt. Wanneer de onmetelijke geloften vervult zijn die jij gedurende zovelen eeuwigheden blijf maken en al die wezens zijn gered, dan zal jij gecertificeerd worden voor het hebben bereikt van Bodhi."