Dharma

Tijdens het geven van lezingen over de Proloog van de Avatamsaka Soetra, legde de Eerwaarde Meester Hsuan Hua het Boeddhisme op de volgende manier uit:

"Het Boeddhisme is een religie die mensen leert om geboorte en dood te beeindigen...

"Het Boeddhisme is gewoon de Leer van levende wezens. Als er geen levende wezens zouden zijn, zou er geen Boeddhisme zijn. En de Leer van levende wezens is gewoon de Leer van het Bewustzijn. Elk persoon heeft een bewustzijn, en het is die Leer. Die Leer wordt niet van buiten verkregen. Je hebt het al vanaf het begin. Wanneer je die Leer gelooft, heb je die Leer; en als je die Leer niet gelooft, heb je het nog steeds, omdat iedereen een bewustzijn heeft. Je kunt niet zeggen dat je geen bewustzijn hebt. Als je geen bewustzijn zou hebben, zou de Leer niet bestaan en zonder die Leer zouden er geen levende wezens zijn. En als er geen levende wezens zouden zijn, zouden er ook geen Boeddha's zijn. Dit is de naam die ik het geef: de Leer van levende wezens en de Leer van het Bewustzijn - Boeddhisme. Deze drie namen verwijzen naar hetzelfde...

"Wanneer je het Boeddhisme bestudeert, wat bestudeer je dan eigenlijk? Je bestudeert ontwaking, het terugkeren naar de oorsprong, het terugkeren naar de bron. Het betekent ontwaken tot datgene waartoe je nog niet ontwaakt bent."

Het Boeddhisme onderwijst een unieke Weg naar Ontwaking.

Een vers in de Avatamsaka Soetra zegt het volgende:

"De Boeddhadharma is subtiel,
wonderbaarlijk en diep.
Het is voorbij woorden en onbespreekbaar.
Samengesteld noch niet samengesteld,
Het is van nature kalm en onbeweeglijk, zonder kenmerken."terug naar top