13. De Juiste Dharma


Wat is de wens om ervoor te zorgen dat de Juiste Dharma voor een lange tijd in de wereld blijft? Onze Bhagavan voor ons welzijn cultiveerde het Bodhipad gedurende een ontelbaar aantal kalpa's. Hij kon beoefenen wat moeilijk is om te beoefenen en kon verdragen wat is moeilijk om te verdragen. Zijn oorzaken waren perfect, zijn resultaten waren volledig; daarom werd hij een Boeddha. Na een Boeddha te zijn geworden voltooide hij het onderwijzen van diegene waarmee hij verwantschappen had, en daarna betrad hij Nirvana.

Het Juiste Dharmatijdperk en Dharmagelijkenistijdperk zijn al beeindigd. Nu zijn we in het Dharmabeeindigingstijdperk; er zijn onderrichtingen maar geen aanhangers. Niemand kan het onjuiste van het juiste onderscheiden; niemand kan goed van fout herkennen. We beconcurreren en bevechten elkaar. We jagen roem en fortuin na. Kijk rond: de zondvloed is over de gehele wereld verspreid.

Niemand weet wie de Boeddha is, wat de Dharma betekent of wat de Sangha vormt. Het verval heeft zo een hachelijk punt bereikt dat iemand nauwelijks kan verdragen om er over te spreken. Iedere keer wanneer ik het overdenk vloeien mijn tranen zonder het te beseffen. Ik ben een volgeling van de Boeddha maar ik ben toch niet in staat om de vriendelijkheid terug te betalen die voor mij verricht is. Ik help mijzelf niet; ik kan anderen niet helpen. Gedurende mijn leven kan ik niets bijdragen aan mijn tijd. Na de dood zal ik geen hulp zijn voor mijn nakomelingen. Ook al is de hemel hoog, het kan me niet bedekken. Ook al is de aarde dik, het kan me niet dragen. Als mijn eigen overtredingen niet extreem ernstig zijn, wiens dan wel? Mijn pijn is daarom onverdraaglijk. Ik heb geen andere keus dan om onmiddellijk mijn minheid te vergeten en om snel de grote aspiratie voort te brengen. Ook al kan ik het lot van het einde van de Dharma in het heden niet terugdraaien, moet ik zeker van plan zijn om de Juiste Dharma in de toekomst te beschermen en te handhaven.

Goede vrienden kom daarom samen in de Bodhimanda om de Karmavachana uit te voeren en om Dharmabijeenkomsten te houden. Maak de vierentachtig geloften; maak gelofte na gelofte om levende wezens te redden. Maak een diepgaande aspiratie die voor honderdenduizenden kalpa's zal voortduren; in gedachte na gedachte, aspireer om een Boeddha te worden.

Vanaf deze dag tot het einde der tijden, zweer om aan het eind van ieder leven terug te keren naar de vrede van het Zuivere Land, om op te stijgen naar de negen niveaus van lotusbloemen, en om dan terug te keren naar de Sahawereld. Laat de Boeddhazon nogmaals glorieus schijnen. Open opnieuw de poort van de Dharma. Laat in deze wereld de oceaan van de Sangha helder en zuiver zijn. De mensen van het Oosten zullen onderwezen worden en de kalpa zal verlengd worden. De Juiste Dharma zal lang voortbestaan. Dit is de armzalige maar oprechte aspiratie die ik poog te vervullen.

Dit is de tiende reden en voorwaarde voor het voortbrengen van de aspiratie voor het verwezenlijken van Bodhi.