11. Het Berouwen van Karmische Obstakels en om te Veranderen


Wat is het berouwen van karmische obstakels en om te veranderen? De Soetra's zeggen dat een voorschriftenhandhaver die een duskrita begaat in de Nirtaka Hel zal vallen voor een periode gelijk aan een vijfhonderd jaar lange levensduur in de Hemel van de Vier Koningen. Duskrita zijn kleine overtredingen, maar voorschriftenhandhavers die hen begaan zullen zo een vergelding ontvangen. Serieuze overtredingen roepen zelfs nog meer lijden op; de vergelding die zij met zich mee brengen is onbeschrijfelijk.

Wij breken onafgebroken de voorschriften bij alles dat we in ons dagelijkse leven doen. Met ieder maal dat we eten en met elke druppel dat we drinken schenden we de sila. De overtredingen van een enkele dag zijn niet te berekenen. Hoeveel de groter zijn de overtredingen begaan gedurende kalpa na kalpa! Zij zijn onbeschrijfelijk malen groter.

Verder wordt er gezegd: "Van tien mensen die de Vijf Voorschriften ontvangen zullen negen van hen ze overtreden." Enkelen van hen zullen hun fouten toegeven; meesten verbergen hen. De Vijf Voorschriften zijn de Upasaka Voorschriften maar toch falen we erin om hen perfect na te leven, om maar nog niet te spreken over de Shramanera, Bhikshu en Bodhisattva-voorschriften.

Als je ons naar onze titel vraag, zullen wij antwoorden: "Wij zijn Bhikshu's." Maar in feiten komen we niet eens in de buurt van het zijn van Upasaka's. Hoe kunnen we falen om ons te schamen?

We moeten beseffen dat het ontvangen van de voorschriften die uiteengezet zijn door de Boeddha's de keus is van het individu. Wanneer we hen ontvangen hebben moeten we ze niet overtreden. Als we hen niet overtreden is er geen reden voor bezorgdheid. Overtreed hen dan zullen we uiteindelijk zeker vallen.

Als we falen om medelijden met onszelf te hebben en met anderen, als we falen om mededogen voor onszelf te hebben en voor anderen, als we falen om harmonieus en oprecht te zijn in woord en daad, als we falen om te zuchten en te huilen, als we falen om pijnlijk vergeving te zoeken en om met alle levende wezens overal te veranderen, dan zal het moeilijk zijn om aan onze verschuldigde slechte vergeldingen van duizenden levens gedurende tientallen duizenden kalpa's te ontsnappen.

Dit is de achtste reden en voorwaarde voor het voortbrengen van de aspiratie voor het verwezenlijken van Bodhi.