4. De Vriendelijkheid van de Boeddha


Wat is indachtigheid van de vriendelijkheid van de Boeddha? Nadat onze Tathagata Shakyamuni voor het eerst zijn aspiratie voortbracht, bewandelde hij het Bodhisattvapad voor ons welzijn en ging door een oneindig aantal van kalpa's, waarin hij allerlei soorten van lijden onderging. Wanneer ik slecht karma creeer heeft de Boeddha medelijden met me en onderwijst en verandert me doormiddel van behulpzame middelen. Ik blijf echter onwetend en heb geen idee hoe ik de leer met geloof moet ontvangen. Wanneer ik in de hellen val voelt de Boeddha opnieuw meedogend de pijn en wenst om het lijden voor mij te ondergaan. Maar mijn karma is zwaar en ik kan er niet uitgetrokken worden. Wanneer ik als mens herboren wordt maakt de Boeddha gebruikt van behulpzame middelen om ervoor te zorgen dat ik wortels van goedheid plant. Tijdens leven na leven volgt hij me en verlaat me nog niet eens voor een enkele seconde in zijn gedachten.

Toen de Boeddha voor het eerste in deze wereld verscheen was ik nog steeds in de lagere rijken weggezonken. Nu dat ik een menselijk lichaam bezit heeft de Boeddha al de stilte betreden. Wat zijn mijn overtredingen die ervoor gezorgd hebben dat ik in het Dharmabeeindigingstijdperk geboren ben? Wat zijn mijn zegeningen die het voor mijn mogelijk gemaakt hebben om het huiselijk leven en familieleven te verlaten? Wat zijn mijn obstakels die mijn ervan hebben weerhouden om zijn gouden lichaam te zien? Wat voor goed geluk heeft het voor mij mogelijk gemaakt om zijn sharira te kunnen zien? Ik overdenk op deze manier. Als ik in het verleden geen goede wortels had geplant, hoe zou ik dan in staat kunnen zijn om de Boeddhadharma te horen? En als ik nog nooit de Boeddhadharma had gehoord, hoe zou ik dan kunnen weten dat de Boeddha altijd goed is voor me?

Zijn vriendelijkheid en deugd zijn groter dan de hoogste berg. Als ik faal om een allesomvattende en grote aspiratie voort te brengen om het Bodhisattvapad te cultiveren en om de Boeddhadharma op te richten om levende wezens te redden, zelfs tot het punt dat in het maken van deze inspanning mijn botten wegslijten en mijn lichaam gesloopt wordt, hoe kan ik anders de hoop hebben om zijn vriendelijkheid terug te betalen?

Dit is de eerste reden en voorwaarde voor het voortbrengen van de aspiratie voor het verwezenlijken van Bodhi.